netholiday.pl

Portal turystyczny

zgody na wycieczkę
Porady

Zgody na wycieczkę szkolną – kiedy są potrzebne?

Według aktualnego prawa oświatowego udział dziecka w wycieczce szkolnej wymaga od rodziców udzielenie zgody na wycieczkę. Warto wspomnieć również o tym, że wyjście dziecka poza teren szkoły, który nie jest związany bezpośrednio z działalnością turystyczną i krajoznawczą, nie jest wycieczką. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że w takiej sytuacji pisemna zgoda na wycieczkę nie jest wymagana.

Jak wygląda zgoda na wycieczkę?

Większość szkół przygotowuje gotowe zgody na wycieczkę, które rodzice mogą pobrać ze strony szkoły. Do zgody bardzo często dołączany jest regulamin wycieczki i organizowanych wyjazdów szkolnych. W umowie znaleźć można nie tylko dane dziecka i podpis rodziców, ale również oświadczenie, ze dziecko nie ma żadnych zdrowotnych przeciwwskazań do udziału w danej wycieczce. Zgoda na wycieczkę bardzo często zawiera również zgodę na podanie przez nauczycieli leków przeciw chorobie lokomocyjnej. W razie choroby albo wypadku niezbędna jest także zgoda na leczenie ambulatoryjne. Zgody na wycieczkę bardzo często zawierają zapiski dotyczące odpowiedzialności finansowej za szkody materialne, które mogą być wyrządzone przez dzieci w trakcie wycieczki. Rodzice w zgodzie na wycieczkę biorą również pełną odpowiedzialność za dojście dziecka na miejsce zbiórki i bezpieczny powrót dziecka do domu.

Co powinna zawierać zgoda na wycieczkę?

Zgoda na wycieczkę powinna zawierać dokładne informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka. Rodzice powinny na dokumencie pisemnym umieścić nie tylko wszelkie choroby z którymi zmaga się ich dziecko, ale również alergie i uczulenia. Zgody na wycieczkę zawierają także dokładny opis dotyczący zażywanych leków. Jak łatwo się domyślić zgody na wycieczkę zawierają także kontakt do opiekunów. Mowa tutaj oczywiście o aktualnym numerze telefonu, który może przydać się w nagłych sytuacjach.

Kompletna dokumentacja wycieczki – co zawiera?

Kompletna dokumentacja wycieczki zawiera wszystkie najważniejsze informacje związane bezpośrednio z wyjazdem. Niezbędnymi elementami w dokumentacji jest karta wycieczki, regulamin wycieczki oraz harmonogram danej wycieczki. Bardzo często dołączana jest lista uczestników wycieczki oraz wzór planu finansowego danej wycieczki. Kompletując pełną dokumentacją wycieczki nie można zapominać także o kopii dowodu ubezpieczenia uczniów. Tylko dzięki pełnej dokumentacji można dokładnie zapoznać się z pełnym charakterem wycieczki, jego celem i ogólnymi założeniami programowymi. W dokumentacji znaleźć można również dane kierownika wycieczki oraz informacje o wybranych środkach lokomocji.