netholiday.pl

Portal turystyczny

Turystyka

Rodzaje turystyki i jej podział

Turystyka to ruchliwość ludzi, która jest dobrowolna i związana ze zmianą miejsca zamieszkania. Rodzaje turystyki możemy podzielić na podstawie różnych potrzeb.

Motyw osoby podróżującej

Motyw to podstawowe kryterium podczas odbywania podróży. Możemy wyróżnić kilka rodzajów podróży biorąc go pod uwagę:
– turystyka poznawcza ma na celu podróżowanie połączone ze zgłębieniem historii zwiedzanych miejsc, poznaniem świata roślin i zwierząt, a także obeznanie się z kulturą, tradycją i obyczajami w danym regionie lub kraju. Turystyka ta pozwala na poszerzenie horyzontów kulinarnych, a także na zapoznanie nowych ludzi;
– turystyka wypoczynkowa polega na wyjeździe w celu odpoczynku i rekreacji. Jest to jedna z najczęściej uprawianych turystyk;
– turystyka kwalifikowana polega na podróżach ściśle związanych z uprawianiem konkretniej dyscypliny, np. kajakarstwo, jazda rowerem lub chodzenie po górach;
– turystyka zdrowotna to podróż na określony czas do konkretnego miejsca uzdrowiskowego, która ma na celu poprawienie stanu zdrowia z wykorzystaniem czynników naturalnych i medycyny;
– turystyka biznesowa polega na wyjazdach na spotkania grupowe odbywające się poza miejscem stałej pracy. Spotkania te to np. targi, szkolenia oraz imprezy integracyjne;
– turystyka religijna związana jest z religią i ma na celu odwiedzenie miejsc świętych.

Liczba osób podróżujących

Kolejnym kryterium jest ilość osób wybierających się w podróż. Według tej zasady turystykę można podzielić na :
– turystykę indywidualną polegającą na wyjeździe jednej osoby;
– turystykę grupową to podróż więcej niż 2 osób w określone miejsca.

Wiek uczestników

Wiek osób podróżujących potrzebny jest aby odpowiednio dobrać rodzaj podróży. Pod względem tej zasady możemy wyróżnić:
– turystykę szkolną ma za zadanie umożliwić poznanie świata. Uczy oraz pozwala nabrać doświadczenia. Każda z takich podróży dobrana jest do potrzeb oraz wieku uczestników;
– turystyka seniorów polega na organizowaniu wycieczek dla osób starszych w celu umilenia im wolnego czasu i możliwości poznania nowych osób. Umożliwia poznanie historii i innych ciekawostek związanych z danym miejscem.

Środek transportu

Następną zasadą podróżowania jest wybór formy przemieszczania się. To kryterium dzielimy na:
– turystykę samochodową umożliwa podróżowanie samodzielnie lub w kilka osób w zależności od ilości miejsc w aucie;
– turystyka rowerowa to przemieszczania się rowerem po wyznaczonych trasach;
– autokarowa zorganizowana dla większej ilości osób z wypożyczeniem autokaru;
– kolejowa to podróżowanie pociągiem zarówno w grupie jak i indywidualnie;
– turystyka lotnicza podczas tych podróży przemieszczamy się samolotem

Czas pobytu

Ważnym elementem podczas podróżowania jest określenie liczby dni spędzonych na wyjeździe. Czasem plany pobytu, a także długość podróży może ulec zmianie w czasie jej trwania. Dzięki tej zasadzie turystykę dzielimy na:
– krótkoterminową trwająca od kilku do kilkunastu dni;
– długoterminową trwa kilkadziesiąt dni choć może trwać tygodnie lub miesiące.
Turystyka oparta na czasie pobytu może być zarówno w celach rekreacyjnych jak i służbowych.